Ελληνικά
Αθήνησιν: Τυπ. Π. Κ. Παντελή, 1857
κδ', 246 σελ.
  • Τίτλος ράχης : Δημόσιον ελληνικόν δίκαιον

Το περί Δημοσίου των Ελλήνων δικαίου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος ράχης : Δημόσιον ελληνικόν δίκαιον
    1. Δίκαιο, Ελληνικό