Ελληνικά
Εν Αθήναις: Εκ της τυπογραφίας "Η Καρτερία", 1860
ιδ, 385-1152, ιβ' σελ.
  • Τίτλος ράχης: Νομική Μέλισσα 1859-61

Νομική Μέλισσα : ήτοι συλλογή των σπουδαιοτέρων αποφάσεων του εν Αθήναις Εφετείου και του Αρείου Πάγου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος ράχης: Νομική Μέλισσα 1859-61
    1. Δίκαιο -- Νομολογία