Μολιέρου κωμωδίαι : Η ζηλοτυπεία του Μουντζούρη και ο ιπτάμενος γιατρός

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Moliere, (1622-1673)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Εκ του Τυπογραφείου Ν. Αγγελίδου, 1859
  6. 32 σελ.
    • "Εκ του γαλλικού"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές