Ελληνικά
Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Ν. Αγγελίδου, 1859
32 σελ.
  • "Εκ του γαλλικού"

Μολιέρου κωμωδίαι : Η ζηλοτυπεία του Μουντζούρη και ο ιπτάμενος γιατρός

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. "Εκ του γαλλικού"
    1. Γαλλικό δράμα