Ο Δασοφύλαξ : μυθιστορία συνταχθείσα γαλλιστί

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Berthet, Elie-Bertrand, (1815-1891) | Δραγούμης, Νικόλαος (1809-1879)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις], 1854
  6. 79 σελ.
    • Συσταχωμένο με: "Ημερολόγιον απόρου νέου..."/Octave Feuillet, "Ο λευκός λύκος"/Παύλου Φεβάλ, "Κωστάλ ο ινδός", Χρονικόν της βασιλείας Καρόλου του Θ /Πρόσπερος Μεριμαίου
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές