Ο λευκός λύκος : μυθιστορία συνταχθείσα γαλλιστί

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Feval, Paul, (1817-1887) | Δραγούμης, Νικόλαος (1809-1879)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις], 1854
  6. 117 σελ.
    • Εκδόθηκε ως παράρτημα του περιοδικού "Πανδώρα"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές