Ελληνικά
Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου "Μέντορος", 1878
31 σελ.
  • Τίτλος καλύμματος : Απολογισμός των εσόδων και εξόδων του Δήμου Αθηναίων και των Δημοτικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων διά το έτος 1877

Έκθεσις του Δημάρχου Αθηναίων επί των λογαριασμών της εν γένει Δημοτ. διαχειρίσεως του έτους 1877

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος καλύμματος : Απολογισμός των εσόδων και εξόδων του Δήμου Αθηναίων και των Δημοτικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων διά το έτος 1877
    1. Αθήνα -- Ιστορία -- 19ος αι. -- Πηγές
    2. Δήμος Αθηναίων -- Ιστορία -- 19ος αι. -- Πηγές