Έκθεσις του Δημάρχου Αθηναίων επί των λογαριασμών της εν γένει Δημοτ. διαχειρίσεως του έτους 1877

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κυριακός, Παναγής Σ., (1829-1901)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Εκ του Τυπογραφείου "Μέντορος", 1878
  6. 31 σελ.
    • Τίτλος καλύμματος : Απολογισμός των εσόδων και εξόδων του Δήμου Αθηναίων και των Δημοτικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων διά το έτος 1877
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές