Το λάδι : ήτοι οδηγίαι περί του καλύτερου τρόπου κατασκευής του ελαιολάδου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Λύχνος, Νίκος Δ.
  5. Αθήνα [Αθήναις]: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1926
  6. 29 σελ.
    • Παράρτημα Γεωργικού Δελτίου, Δεκέμβριος 1926
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές