Ελληνικά
Αθήναις: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1926
29 σελ.
  • Παράρτημα Γεωργικού Δελτίου, Δεκέμβριος 1926

Το λάδι : ήτοι οδηγίαι περί του καλύτερου τρόπου κατασκευής του ελαιολάδου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Παράρτημα Γεωργικού Δελτίου, Δεκέμβριος 1926
    1. Ελαιόλαδο