1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4458. ΟΚΤΩΗΧΟΣ. Ένετίησι, παρά'Αν- δρέα τω Σπινέλλω..., 1549 LEG.B.I.283