1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4394. ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ... Ένετίησιν, παρά Νικολάω τω Σάρω, 1750 LEG.A.I.379-380/AAZ.179 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Αγ.'Όρος Μεγ.Λαύρα2Λ8.Θ. II Μ. Ξηροποτάμον // Μ. Φιλόθεου // Μ. Χιλαν- δαρίου - 'Αθήναι Γεννάδειος Τ.1540.3