Απάντησις εις την αυτοσχέδιον διατριβήν περί της αρχής και της εξουσίας των πατριαρχών και περί της σχέσεως της εκκλησιαστικής αρχής προς την πολιτικήν εξουσίαν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τυπ. Π. Κ. Παντελή, 1843
  6. 21 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές