Ελληνικά
Αθήνησι: Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, 1857
7 σε 3 τ.
  • Οι συμπληρωματικοί τόμοι και των δύο εκδόσεων είναι δεμένοι μαζί

Ιστορία του Ναπολέοντος : επιμελώς ερανισθείσα εκ των του Α. Θιέρσου γαλλικών ιστορικών συγγραμάτων ...

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Οι συμπληρωματικοί τόμοι και των δύο εκδόσεων είναι δεμένοι μαζί
    1. Napoleon A', Bonaparte, (1769-1821)
    2. Γαλλία -- Ιστορία -- 17ος-18ος αι.