Ιστορία του Ναπολέοντος : επιμελώς ερανισθείσα εκ των του Α. Θιέρσου γαλλικών ιστορικών συγγραμάτων ...

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Thiers, Adolphe, (1797-1877) | Βυζάντιος, Χρήστος Σ., (1805-1877)
  5. Αθήνα [Αθήνησι]: Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, 1857
  6. 7 σε 3 τ.
    • Οι συμπληρωματικοί τόμοι και των δύο εκδόσεων είναι δεμένοι μαζί
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές