Επιγραφαί ανέκδοτοι : φυλλάδιον πρώτον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών
  5. Αθήνα [Αθήνησιν]: Τυπογραφείο Σ. Κ. Βλαστού, 1851
  6. 12 σελ.
    • Επιγραφαί εν τη οικία της Λουϊζης Ψωμά ανακαλυφθείσαι
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές