Ελληνικά
Αθήνησιν: Τυπογραφείο Σ. Κ. Βλαστού, 1851
12 σελ.
  • Επιγραφαί εν τη οικία της Λουϊζης Ψωμά ανακαλυφθείσαι

Επιγραφαί ανέκδοτοι : φυλλάδιον πρώτον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Επιγραφαί εν τη οικία της Λουϊζης Ψωμά ανακαλυφθείσαι
    1. Επιγραφές, Ελληνικές