1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Επίκτητος, (1ος αι.) | Στοβαίος, Ιωάννης, (5ος αι.) | Μαυροκέφαλος, Αναστάσιος
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Εκ της του Ηλία Χριστοφίδου Τυπογραφίας, 1842
  6. 152, [8] σελ.
    • Παραλλαγή τίτλου: Επικτήτου αποσπάσματα και τινών άλλων : συλλεγέντα εκ του Aνθολογίου Ιωάννου Στοβαίου
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές