Ελληνικά
Εν Αθήναις: Εκ της του Ηλία Χριστοφίδου Τυπογραφίας, 1842
152, [8] σελ.
  • Παραλλαγή τίτλου: Επικτήτου αποσπάσματα και τινών άλλων : συλλεγέντα εκ του Aνθολογίου Ιωάννου Στοβαίου

Επικτήτου εγχειρίδιον και αποσπάσματα εκ της Ανθολογίας Ιωάννου Στοβαίου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Παραλλαγή τίτλου: Επικτήτου αποσπάσματα και τινών άλλων : συλλεγέντα εκ του Aνθολογίου Ιωάννου Στοβαίου
    1. Επίκτητος, (1ος αι.) -- Ερμηνεία και κριτική
    2. Γραμματεία, Αρχαία ελληνική -- Μεταφράσεις στα νέα ελληνικά
    3. Φιλοσοφία, Αρχαία ελληνική