Έκθεσις περί της υφισταμένης εν Μεσσηνία γεωργοοικονομικής καταστάσεως και των απαιτουμένων διά την βελτίωσιν ταύτης όρων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Γαρδίκης, Γενναίος Γ. | Κουβέλης, Α. | Πρέζας, Π.
  5. Μεσσηνία [Καλαμαί]: Γεωργικό Ταμείο Μεσσηνίας, 1931
  6. 23 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές