Ελληνικά
Καλαμαί: Γεωργικό Ταμείο Μεσσηνίας, 1931
23 σελ.

Έκθεσις περί της υφισταμένης εν Μεσσηνία γεωργοοικονομικής καταστάσεως και των απαιτουμένων διά την βελτίωσιν ταύτης όρων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Γεωργία -- Ελλάδα -- Μεσσηνία -- Οικονομικές απόψεις