Ελληνικά
Εν Κερκύρα: Τυπογραφείον "Ερμής", 1860
ιστ, 478 σελ.
  • Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και σχόλια

Εισηγήσεις Γαΐου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και σχόλια
    1. Ρωμαϊκό δίκαιο