Γαλλικά
Paris: Chez Francois Clouzier, 1654
[14], 358, [23] σελ.
  • Περιέχει ένα τουρκικό κείμενο με λατινικούς χαρακτήρες και παράλληλη μετάφραση στα γαλλικά

Les voyage du sieur Du Loir : ensemble de ce qui se passa a la mort du feu Sultan Mourat dans le Serrail, les ceremonies de ses funerailles : & celles de l'auenement a l'empire de Sultan Hibraim son frere, qui luy succeda : avec la relation du siege de Babylone fait en 1639 par Sultan Mourat

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει ένα τουρκικό κείμενο με λατινικούς χαρακτήρες και παράλληλη μετάφραση στα γαλλικά
    1. Οθωμανική Αυτοκρατορία -- Ιστορία -- 17ος αι.
    2. Οθωμανική Αυτοκρατορία -- Ιστορία -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800