1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. fre
  4. Du Loir, Nicolas
  5. Παρίσι [Paris]: Chez Francois Clouzier, 1654
  6. [14], 358, [23] σελ.
    • Περιέχει ένα τουρκικό κείμενο με λατινικούς χαρακτήρες και παράλληλη μετάφραση στα γαλλικά
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές