Απάντησις εις την υπ' αριθ. 612 διατριβήν του "Ανατολικού Ταχυδρόμου" (Courrier d'Orient)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Κωνσταντινούπολη [[Εν Κωνσταντινουπόλει]], 1862
  6. 13 σελ.
    • Συγγραφέας, τόπος και χρόνος έκδοσης από την "Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863" των Γκίνη - Μέξα, τ. 3, αρ. λήμ. 8975
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές