Η Μαρκεσία Αλπουγιάρ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Mole-Genntilhomme, (1813-1856)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Εκ του Τυπογραφείου του Ανεξάρτητου, 1855
  6. 124 σελ.
    • Συσταχωμένο στο: "Διάφορα"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές