1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Ferry, Gabriel, (1809-1852) | Δραγούμης, Νικόλαος (1809-1879)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις], 1857
  6. 130 σελ.
    • Συσταχωμένο με: "Ημερολόγιον απόρου νέου..."/Octave Feuillet, "Ο λευκός λύκος"/Παύλου Φεβάλ, Χρονικόν της βασιλείας Καρόλου του Θ'
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές