Ελληνικά
Αθήνησιν: Τυπ. Λαζ. Δ. Βιλαρά, 1862
116 σελ.
  • Συσταχωμένο με: Ιστορία Γεωργίου Καστριώτου του επιλεγόμενου Σκεντέρμπεη/Παγανέλ, "Θεοδώρα Φραντζή ή η πτώσις της Κωνσταντινουπόλεως"/I. M. Neale

Ιστορία της ανακαλύψεως και της κατακτήσεως της Αμερικής

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο με: Ιστορία Γεωργίου Καστριώτου του επιλεγόμενου Σκεντέρμπεη/Παγανέλ, "Θεοδώρα Φραντζή ή η πτώσις της Κωνσταντινουπόλεως"/I. M. Neale
    1. Αμερική -- Ανακάλυψη και εξερεύνηση