1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Campe, Joachim Heinrich von, (1746-1818)
  5. Αθήνα [Αθήνησιν]: Τυπ. Λαζ. Δ. Βιλαρά, 1862
  6. 116 σελ.
    • Συσταχωμένο με: Ιστορία Γεωργίου Καστριώτου του επιλεγόμενου Σκεντέρμπεη/Παγανέλ, "Θεοδώρα Φραντζή ή η πτώσις της Κωνσταντινουπόλεως"/I. M. Neale
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές