Λουκιανός ο Σαμοσατεύς

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Μαυροφρύδης, Δημήτριος Ι.
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1861
  6. 77 σελ.
    • Το αντίτυπο του ΣΙΔ είναι συσταχωμένο στο : Λουκιανός
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές