1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 3096. ΚΑΤΖΙΟΤΛΗΣ Παρθένιος, 'Απο- φθεγμάτων απανθίσματα άγιων Πατέρων και Φιλοσόφων. Συλλεχθέντα παρά...'Ενε- τίησι, παρά Νικολάω Γλυκεϊ..., 1728
  3. ΚΑΤΖΙΟΤΛΗΣ Παρθένιος