Ελληνικά
Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου Π. Α. Πετράκου, 1909
98 σελ.
  • Πραγματεία βραβευθείσα εν τω Δ' διαγωνισμώ της εν Αθήναις Γλωσσικής Εταιρείας

Περί της συγχρόνου θεσσαλικής διαλέκτου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Πραγματεία βραβευθείσα εν τω Δ' διαγωνισμώ της εν Αθήναις Γλωσσικής Εταιρείας
    1. Ελληνική γλώσσα, Νέα -- Ιδιώματα -- Θεσσαλία