Περί της συγχρόνου θεσσαλικής διαλέκτου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Τζάρτζανος, Αχιλλέας Α., (1873-1946)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Εκ του τυπογραφείου Π. Α. Πετράκου, 1909
  6. 98 σελ.
    • Πραγματεία βραβευθείσα εν τω Δ' διαγωνισμώ της εν Αθήναις Γλωσσικής Εταιρείας
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές