Απάνθισμα επιστολών Αδαμαντίου Κοραή

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κοραής, Αδαμάντιος, (1748-1833) | Ρώτας, Ιάκωβος
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Τυπογραφία Κ. Ράλλη, 1839
  6. ιθ', 314 σελ.
    • Φιλοτίμω συνδρομή των φιλομούσων Ελλήνων
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές