Η αναστολή, η καταπάτησις των νόμων και των συνταγματικών ελευθεριών : εναίσιμος διατριβή

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Ιωαννίδης, Ε.
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Τύποις του Μέλλοντος, 1862
  6. 24 σελ.
    • Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και σχόλια
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές