Αθηνά : η παρά το Βαρβάκειον ευρεθείσα εν σχέσει προς την Αθηνάν του Παρθενώνος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Καββαδίας, Παναγιώτης, (1849-1928)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τυπογραφείο της Ενώσεως, 1881
  6. 39 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές