Έκθεσις επί του απολογισμού του δήμου Πειραιώς του έτους 1878

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Δήμος Πειραιά
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τυπ. "Ο Παλαμήδης", 1879
  6. 23 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές