Ελληνικά
Εν Αθήναις: Τυπ. "Ο Παλαμήδης", 1879
23 σελ.

Έκθεσις επί του απολογισμού του δήμου Πειραιώς του έτους 1878

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Δήμος Πειραιά -- Ιστορία -- Πηγές