Εν δάκρυ επί του τάφου λημονησθέντων ηρώων ήτοι το μνημόσυνον των Κασίων αγωνιστών : τελεσθέν εν τη Μητροπόλει Αθηνών τη 18 Ιουνίου 1889

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τυπ. Παρασκευά Λεώνη, 1889
  6. 36 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές