Ελληνικά
Εν Αθήναις: Τυπ. Παρασκευά Λεώνη, 1889
36 σελ.

Εν δάκρυ επί του τάφου λημονησθέντων ηρώων ήτοι το μνημόσυνον των Κασίων αγωνιστών : τελεσθέν εν τη Μητροπόλει Αθηνών τη 18 Ιουνίου 1889

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Αγωνιστές του 1821, Κάσιοι