Ελληνικά
Αθήναι: Π. Β. Μωραϊτίνης, 1873
22 σελ.

Απολογισμός της διαχειρίσεως των εσόδων και εξόδων του έτους 1872 του Δήμου Αθηναίων και των Δημοτικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Δήμος Αθηναίων -- Ιστορία -- 19ος αι. -- Πηγές
    2. Αθήνα -- Ιστορία -- 19ος αι. -- Πηγές