Απολογισμός της διαχειρίσεως των εσόδων και εξόδων του έτους 1872 του Δήμου Αθηναίων και των Δημοτικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κυριακός, Παναγής Σ., (1829-1901)
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Π. Β. Μωραϊτίνης, 1873
  6. 22 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές