Τα κάλανδα όλης της Ελλάδος : ήτοι δημώδη εορταστικά άσματα αδόμενα κατά τας εορτάς...

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Καλλιγερόπουλος, Δημήτρης
  5. Αθήνα [Αθήναις]: Εκδότης Ηλίας Ν. Δίκαιος, 1923
  6. 88 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές