Έκθεσις Ιωάννου Κόνιαρη πρώην Δημάρχου Αθηνών επί του απολογισμού της διαχειρίσεώς του από Α' Ιανουαρίου μέχρι 12 Νοεμβρίου 1854 : προς το δημοτικόν Συμβούλιον Αθηναίων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κόνιαρης, Ιωάννης
  5. 1854
  6. 8 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές