Ελληνικά
Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Χ. Αναστασίου Δούκα, 1843
286 σελ.
  • Συσταχωμένο στο: Ποινικές αποφάσεις Αρείου Πάγου 1842-1845

Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους 1842

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο: Ποινικές αποφάσεις Αρείου Πάγου 1842-1845
    1. Άρειος Πάγος -- Νομολογία