1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Άρειος Πάγος
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου, 1841
  6. 390 σελ.
    • Έκτακτο παράρτημα του Ελληνικού Ταχυδρόμου
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές