Ελληνικά
Εν Πειραιεί: Τυπ. εκτυπωτικής εταιρίας "Ο Ποσειδών", 1877
10 σελ.
  • Δήμαρχος Τρύφων Μουτσόπουλος

Έκθεσις επί του απολογισμού του δήμου Πειραιώς του έτους 1876

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Δήμαρχος Τρύφων Μουτσόπουλος
    1. Δήμος Πειραιά -- Ιστορία -- Πηγές