Έκθεσις επί του απολογισμού του δήμου Πειραιώς του έτους 1876

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Δήμος Πειραιά
  5. Πειραιάς [Εν Πειραιεί]: Τυπ. εκτυπωτικής εταιρίας "Ο Ποσειδών", 1877
  6. 10 σελ.
    • Δήμαρχος Τρύφων Μουτσόπουλος
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές