1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2162. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ το Μέγα... Έ- νετίησιν, παρά Νικολάω Γλυκεΐ..., 1782 BPET.II.74/AAM.r334-5/LEG.A.II.379-380/ VEL.A.105 39β /ΠΑΥΛ.46 /ΤΣΟΥΤ.115/«ΤΟΥ. GO460 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: 'Αθήναι Βουλή ΑΊ'θ. Σπανίων * ΕΥΧΑΙ πασών τών...εορτών... βλ. "Αν- θιμος ιερομόναχος