Επιστολαί περί των ιερών ακολουθιών της ανατολικής καθολικής εκκλησίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Βαλλιάνος, Θεόδωρος (1799-1857)
  5. Αθήνα [Αθήνησιν]: Εκ του Τυπογραφείου Ερμού, 1864
  6. 242 σελ.
    • Συσταχωμένο στο : Διάφορα Θ. Βαλλιάνου
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές