Ελληνικά
Εν Αθήναις: Τύποις Χ. Νικολαίδου Φιλαδελφέως, 1858
439, [3] σελ.
  • Συσταχωμένο στο : Διάφορα Θ. Βαλλιάνου

Δογματική θεολογία της ορθοδόξου καθολικής ανατολικής εκκλησίας : προτασσομένης εισαγωγής εις την σειράν των θεολογικών επστημών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : Διάφορα Θ. Βαλλιάνου
    1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Δογματικά και αντιρρητικά έργα
    2. Θεολογία -- Δογματική