Δογματική θεολογία της ορθοδόξου καθολικής ανατολικής εκκλησίας : προτασσομένης εισαγωγής εις την σειράν των θεολογικών επστημών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Βαλλιάνος, Θεόδωρος (1799-1857)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τύποις Χ. Νικολαίδου Φιλαδελφέως, 1858
  6. 439, [3] σελ.
    • Συσταχωμένο στο : Διάφορα Θ. Βαλλιάνου
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές