Ελληνικά
Εν Αθήναις: Λ. Δ. Βιλαράς ;, Β. Π. Λιούμης, 1855
143 σελ.
  • Τίτλος ράχης : Διάφορα

Άννα και Φλώρος ή Ο πύργος της Πέτρας : Ποίημα εις στίχους εξαμέτρους

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος ράχης : Διάφορα