1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 2037.------, Antiquitatum Rom. libri XI. ab Aemilio Porto...latine redditi... [Genevae], apud Iacobum Stoer, 1603 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ.327