Ελληνικά
Αθήναι: Α. Κτενά και Σ. Οικονόμου, 1869
32 σελ.

Λόγοι εκφωνηθέντες εις τον αοίδιμον πρωτοπρεσβύτερον Σπυρίδωνα Βίμπον : ο επικήδειος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Βιμπόν, Σπυρίδων