Προξενικός οδηγός : ήτοι συλλογή νόμων, διαταγμάτων, οδηγιών, εγκυκλίων και υποδειγμάτων, αφορώντων την υπηρεσίαν του επί του Βασ. Οίκου και των εξωτερικών σχέσεων Υπουργείου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Ελλάδα. Υπουργείο Εξωτερικών
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις], 1860
  6. ζ 472, 158 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές