Ελληνικά
ζ 472, 158 σελ.

Προξενικός οδηγός : ήτοι συλλογή νόμων, διαταγμάτων, οδηγιών, εγκυκλίων και υποδειγμάτων, αφορώντων την υπηρεσίαν του επί του Βασ. Οίκου και των εξωτερικών σχέσεων Υπουργείου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Διπλωματική και προξενική υπηρεσία -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ελλάδα