1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Λελέκος, Μιχαήλ Σ.
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Νικόλαος Αγγελίδης, 1852
  6. 37 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές