1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 1646. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ δ Ξηροποταμη- νός, Έγχειρίδιον περιέχον τον Παρακλη- τικόν κανόνα και τους ΚΔ' οίκους εις τόν... Σταυρόν...Σπουδή...Ένετίησιν, παρά Νι- κολάω Γλυκεΐ..., 1776 ΖΑΒ.477[πρβλ.σελ.485]/ΛΑΜ.Γ2 24-5/ΣΛΘ. 512[πρβλ.σελ.609]/ίΕα.Δ.ΙΙ.221-2/ΕΤΣΤ.117/ ΔΕΛ.218 ΛΝΤΙΤΤΠΛ: "Αγ. "Ορος Μ.Βατοπαιδίου Β. 1153// Μεγ.Λαύοα 2.18.Χ. - Άθη ναι 'Εθνική 0.15OOOG (B.Mf * ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ μοναχός Προδρομι- κής βλ. Χριστόφορος Ίβηρίτης θεϊσα παρά...Ένετίησιν, παρά Άντωνίω τω Βόρτολι..., 1769 ΔΕΚ.106/ΒΡΕΤ.Ι.88-9/ΣΑΘ.607/ΡΕΤ.50-1/ LEG.A.II.95 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: 'Αθήναι Γεννάδειος Τ.585/S. 79/1769 - Ρώμη Valicana R.G.Lit.IV.881 int.2
  3. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ δ Ξηροποταμη-νός