Ελληνικά
Εν Σάμω: Ηγεμ. Τυπογραφείο, 1892
122 σελ.

Επιστολιμαία διατριβή περί Ιωσήφ Γεωργειρήνου αρχιεπισκόπου Σάμου, 1666-1671

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Σάμος -- Εκκλησιαστική ιστορία