Επιστολιμαία διατριβή περί Ιωσήφ Γεωργειρήνου αρχιεπισκόπου Σάμου, 1666-1671

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Σταματιάδης, Επαμεινώνδας Ι.
  5. Σάμος [Εν Σάμω]: Ηγεμ. Τυπογραφείο, 1892
  6. 122 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές